Nameworks és una marca comercial registrada propietat d’Ignasi Fontvila, empresari individual, amb NIF 39181879E i domicili social al carrer d’en Cortines, 6 4t 1a, 08003 de Barcelona.

Nameworks és una marca denominativa registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas amb el número 2338958 (3) sobre la qual Ignasi Fontvila ostenta, en exclusiva, tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que atorga la legislació vigent.

Així mateix, els dominis www.nameworks.es i www.imaginaming.com han estat registrats per Ignasi Fontvila i el disseny de la web i tots els seus continguts (especialment textos, notícies, articles, gràfics, logotips, dibuixos, fotografies, software i altres) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial per part d’Ignasi Fontvila o de tercers que en són titulars i que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web. Per tant, queda estrictament prohibida l’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació, incloent-hi la traducció), per qualsevol mitjà, de tots els continguts de la web objecte de propietat intel·lectual i/o industrial, sense una autorització expressa, atorgada per escrit per Ignasi Fontvila.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit de la web, utilitzant-la exclusivament per a les finalitats per a les quals ha estat creada, és a dir per a la informació sobre els serveis i les activitats que ofereix Nameworks i a abstenir-se de qualsevol ús de la web i dels seus continguts que sigui contrari a la llei, a l’ordre públic, a la moral o als bons costums generalment acceptats. L’usuari respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que Nameworks pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència d’un ús incorrecte de la web o d’un incompliment d’aquestes condicions d’ús o de la llei.

Nameworks es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, així com la seva presentació i/o configuració, en qualsevol moment, sense previ avís i sense haver d’assumir cap tipus de responsabilitat per haver-ho fet.

L’ús d’aquesta web pot implicar la utilització de cookies, informacions que s’emmagatzemen al navegador perquè el nostre servidor faciliti l’experiència de navegació de l’usuari. En cap cas aquestes cookies poden accedir a dades ni a informacions personals de  l’usuari ni al seu disc dur. L’usuari pot esborrar-les si ho vol, accedint a les opcions del navegador.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a Nameworks amb finalitats comercials, de selecció de personal o de qualsevol altre tipus siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas i que s’expliciten en el moment d’aportar-les, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb Nameworks. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

Nameworks es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat i assumeix, a aquests efectes, les mesures de naturalesa tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret d’accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Nameworks, carrer d’en Cortines, 6 4t 1a, 08003 de Barcelona. La sol·licitud enviada ha de complir el contingut mínim legalment establert, que és el següent:

Nom i cognoms. Fotocòpia del DNI de l’usuari. Petició concreta. Data i signatura del sol·licitant. L’usuari també pot negar-se a rebre comunicacions comercials per part de Nameworks, enviant un escrit acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a través del correu electrònic ignasi@nameworks.es o a la nostra adreça de correu postal: Nameworks, carrer d’en Cortines, 6 4t 1a, 08003 de Barcelona.

Nameworks no es fa responsable de les interrupcions, els retards o el mal funcionament d’aquesta web, del seu servidor i/o del seu servidor de correu electrònic, així com dels danys que se’n puguin derivar, originats per causes que escapen al seu control (incloent-hi falles de subministrament elèctric, falta d’accés a xarxes de comunicació, atacs de hackers, virus o altres elements lesius), causes de força major o actuacions culpables o doloses de l’usuari i/o client; els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat de les dades proporcionades per l’usuari i/o client; els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’accés de l’usuari i/o client a llocs de tercers als quals s’hagi pogut remetre a través d’enllaços facilitats a la web: en aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar d’altres fonts que amplien informacions o dades proporcionades a la nostra web i, si bé procurem remetre’ns sempre a fonts fiables, aquests llocs són propietat i responsabilitat dels seus titulars respectius.

Política de Cookies

Tanmateix, Nameworks  informa a l’usuari que te la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.
Tot seguit li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració:

Nameworks

Nameworks